Thẻ: Dự toán

File Excel Cách tính cốp pha

Cách tính cốp pha : Chiều cao dầm trừ chiều cao sàn (tính đến mép dưới sàn) 1. Tiết diện cột > dầm: – Cột tính hết chiều dài (tính đến mép dưới sàn) – Đa số dầm (gồm nhiều loại tiết diện) tính theo chiều dài thông thủy (đến...

Read More

File excel tính vách cứng

Vách cứng là gì ? tại sao chúng ta phải bố trí vách cứng cho công trình   Vách là cấu kiện chịu lực theo phương ngang và phương thẳng đứng, làm tăng độ cứng theo phương ngang của công trình. Vách thường códạng tấm phẳng mỏng…....

Read More
Loading