Cũng giống như với bất kỳ ứng dụng đồ họa khác, Blender được trang bị các phím tắt mà người dùng có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau – phần lớn trong số đó là để tăng tốc độ truy cập. Trong bài viết này, tôi sẽ dẫn bạn qua một số những phím tắt hữu ích nhưng không thông dụng.

1 – Ẩn Tất cả mọi thứ Ngoại trừ các đối tượng đang được chọn

Điều này sẽ hữu ích trong những cảnh phức tạp. Khi bạn chỉ muốn quan tâm đến một vào đối tượng. Hãy ẩn đi các đối tượng khác.

Phím tắt: SHIFT+H.
Hiện lại tất cả: Alt + H

2 – Quad View – hiển thị trên 4 của sổ

Cho phép bạn nhanh chóng kiểm tra scene của bạn trên các hướng nhìn như giao diện mặc định của Maya.

Phím tắt: CTRL+ALT+Q

3 – Xóa Nodes và tự kết nối sau khi xóa

Nếu bạn vẫn thường xóa các node sau đó phải kết nối lại thì hãy dùng phím tắt này

Phím tắt: CTRL+X

4 – Chuyển đổi sang Rendered View

Thay vì chuyển đổi trong viewport shading, bạn có thể sử dụng phím tắt.

Phím tắt: Shift+Z.

5 – Kết nối nhiều Nodes

Bạn không cần phải kết nối mỗi nodes bằng tay, hãy chọn bằng công cụ lựa chọn (B), sau đó chỉ cần nhấn F, nó sẽ kết nối tất cả cho bạn.

Phím tắt: F

6 – Warp Tool

Điều này có thể rất hữu ích khi bạn muốn uốn đối tượng đơn giản, mặc dù nó khá khó khăn và sẽ phụ thuộc vào vị trí ban đầu của con trỏ chuột và con trỏ 3D của bạn.

Phím tắt: SHIFT+W

7 – Vertex Parent

Các đối tượng có thể làm đối tượng con của một đối tượng khác. Nhưng các bạn có biết rằng các đối tượng có thể còn là đối tượng con của vertex
Vertex Parent

Phím tắt: CTRL+P

8 – Shrink/Fatten

Nếu không có công cụ này, tôi không biết làm thế nào để thay đổi kích thước của dây thừng trong Edit Mode. Nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian

Phím tắt: ALT+S

9 – Undo History

Cũng giống như Photoshop hoặc Gimp, Blender có một lịch sử undo. Ở đó bạn có thể lựa chọn vị trí để undo

Phím tắt: CTRL+ALT+Z

10 – Tool Options Popup

Các thông tin này đều có trong Tool shelf (T) khi thực hiện một công cụ. Tuy nhiên nếu bạn không muốn hiện Tool shelf (để tiết kiệm không gian) thì có thể sử dụng công cụ này

Phím tắt: F6

11 – Selection Popup Menu

Nếu scene của bạn quá nhiều đối tượng, khó khăn trong việc sử dụng công cụ chọn. Bạn có thể dùng công cụ này, công cụ này sẽ cho bạn một cách chọn đối tượng theo tên. Hãy tạo thói quen đặt tên cho đối tượng khi làm những scene lớn

Phím tắt: Alt + Chuột phải

Bài viết được dịch từ BlenderGuru

Nguồn: cgvn.net