Khi cài mới 3ds max 2016 từ đầu chỉ khởi động được duy nhất lần đầu tiên, Nếu lần sau báo lỗi  “An error has occurred and the application will now close” kể cả cài lại win rồi vẫn bị thì đây là cách giải quyết.

rrpSSTB.jpg
Xe7iYiI.jpg

Bạn làm như sau:

1. Phải chuột vào biểu tượng 3Dsmax trên desktop

2. Chọn Properties

3. Phần Target, bạn thêm -h vào cuối

4. Nhấn OK

5. Click đúp vào biểu tượng 3Dsmax trên desktop, sẽ xuất hiện bảng, bạn chọn “bừa” vào một trong các mục đó.

6. Nhấn OK.

Nếu vẫn bị lỗi, bạn quay lại bước 5, chọn mục khác, cho đến khi hết lỗi. Sau khi hết lỗi, bạn nhớ quay lại bước 3 và bỏ chữ -h đi.

 

3_huongdankhacphucmax.jpg

Nếu  vẫn không được thì có thể là do driver không hỗ trợ . Bạn cài lại Driver cũ hơn sẽ giải quyết được.

Thêm nhiều thủ thuật khác với 3Dsmax tại trang: https://blog.elsoft.vn

Hoặc tại đây : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/3ds-max