Đây là một Action của Photoshop sẽ tạo ra những bông tuyết chuyên nghiệp cho bất kỳ bức ảnh nào của bạn.

  • Kết quả chuyên nghiệp và rất dễ sử dụng
  • Hiệu quả thực tế với bông tuyết
  • Kết quả không giới hạn – Mỗi khi bạn chạy hành động này bạn sẽ nhận được một kết quả khác
  • Tất cả các lớp có thể được chỉnh sửa rất dễ dàng
  • Tất cả các lớp được đặt tên và đặt trong các nhóm vì vậy bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát trên mỗi lớp và mỗi nhóm
  • Hành động không hủy hoại – Mọi hành động giữ nguyên ảnh ban đầu
  • Hoạt động hoàn hảo với ảnh có độ phân giải từ 1500px-5000px cao / rộng.
  • Tác vụ này hoạt động với Photoshop CS2 hoặc mới hơn
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Tải về:

Kham khảo thêm các thư viện khác cho Photoshop: https://www.elsoft.vn/course/adobe-photoshop