Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn khai thác thêm một chức năng nữa của Autocad Designer Center. Đó là Chèn bản vẽ autocad dưới dạng block.

Nói đúng hơn là chèn một bản vẽ khác vào bản vẽ hiện hành dưới dạng block. Ứng dụng tính năng của bảng Autocad Designer Center.

Cách Chèn bản vẽ dưới dạng block với Autocad Designer Center áp dụng khi các bạn là một nhóm thiết kế được phân chia mỗi người một mảng riêng trong một dự án rồi sau khi thiết kế xong các bạn cần tập hợp lại các bản vẽ trong dự án đó vào một bản vẽ.

Ứng dụng Designer Center để chèn bản vẽ dạng Block vào bản vẽ autocad.

Xem thêm:  Quản lý bản vẽ với autocad designer center để biết cách mở cửa sổ Designer Center.

  • Bạn vào phần Folder List
  • Chọn tệp chứa bản vẽ cần mở
  • Click chuột phải vào bản vẽ ở cửa sổ bên phải
  • Click chuột phải chọn “Insert as Block…”

Chèn bản vẽ dưới dạng block

  • Bảng thuộc tính chèn block hiện lên
  • Bạn chọn điểm chèn để chèn bản vẽ đã chọn vào bản vẽ hiện hành.

Chèn bản vẽ dưới dạng block trong autocad

Xem thêm bài viết Chèn một block vào tool palette với Autocad Designer Center. Để biết nhiều hơn về chức năng của công cụ Designer Center.

Bài viết chèn bản vẽ dưới dạng block chỉ ngắn gọn vậy thôi nhưng hy vọng sẽ hữu ích với các bạn. Hãy xem thêm những bài viết liên quan phía dưới để tìm hiểu nhiều ứng dụng hơn của ADC nhé. Mọi sự thắc mắc về autocad bạn vui lòng gửi câu hỏi trong mục bình luận phía dưới. Còn một cách khác để bạn liên hệ với chúng tôi. Đó là bạn truy cập vào fanpage chính thức của cadvn. AutocadVietNam Để nhận được nhiều trợ giúp từ tất cả cộng đồng autocad nhé.

Nguồn: cadvn.com

Tìm hiểu thêm về Autocad: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/autocad