Bước 1: Chọn 1 bức ảnh theo ý bạn, bức ảnh tôi chọn ở đây có Size là 393 x 259. Các bạn cũng có thể dùng nó để thực hành. 

Bước 2: Dùng công cụ Text Tool (T) viết chữ mà bạn muốn lên bức ảnh. Tôi chọn chọn Font chữ Arial Black và Size chữ khoảng 50px.

– Cân chỉnh Text vào vị trí thích hợp.

Bước 3: Click chọn Layer Text và giảm Fill xuống còn 0%.

– Sau đó các ban hãy click chuột phải vào Layer Text (Zensoft.vn) và chọn Blending Options. Trong  họp thoại Blending Options các bạn hãy chọn Outer Glow:

Bước 4:  Chỉnh lại Fill của Layer Text thành 100%.

– Chọn chế độ hòa trộn là Overlay:

Bước 5: Vẫn chọn Layer Text, click chuột phải và chọn Blending Options, chọn tiếp Inner Glow trong hộp thoại:

Sau đó là lúc thưởng thành quả.

Tìm hiểu thêm các thủ thuật khác với Photoshop: https://www.elsoft.vn/course/photoshop-cc