Bạn có thể học được các mẹo sử dụng Photoshop thông qua chuỗi video “Make It now” do chính Adobe thực hiện. Các video chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 phút.

Học Photoshop qua video tiếng Việt tại đây: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/do-hoa-ung-dung/photoshop

Học Photoshop qua video tiếng Việt tại đây: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/do-hoa-ung-dung/photoshop

Học Photoshop qua video tiếng Việt tại đây: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/do-hoa-ung-dung/photoshop