Bao gồm : file thuyết minh, tập bản vẽ, và nhiều đồ án có cả file 3D được thiết kế Solidworks, Inventor,..v..v..

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Link tải: Bộ sưu tập Đồ án Cơ khí Full