Đây là tác phẩm cuaa3 một bạn sau khi học solidworks chia sẽ.

Thêm nhiều thủ thuật khác với solidworks tại đây : https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/co-khi