Elsoft sưu tầm được mẫu thiết kế về xe đẹp và chi tiết , nay chia sẽ cho các bạn kham khảo và cũng như thực hành vẽ theo mẫu.

Một số hình ảnh của mẫu thiết kế


Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Humvee Ambulance

Software: SOLIDWORKSSTEP / IGES, Other, STL, ParasolidRendering.

by Kostiantyn Abramov

Link Download file: Tại đây

 Nâng cao trình độ để trở thành chuyên gia thiết kế cơ khí với khóa học: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/co-khi?id=161