Video hướng dẫn nhé các bạn: 

Tham gia ngay khóa học để trở thành kỹ sư chuyên cơ khí chuyên nghiệp: https://www.elsoft.vn/co-khi