Đây là 1 số ứng dụng với solidworks. bạn có thể thỏa sức sáng tạo không chỉ riêng cơ khí mà còn nhiều ứng dụng khác nưã

Nguồn: solidworksShare

Tham gia ngay hôm nay để trở thành 1 chuyên gia cơ khí với SolidWorks : https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/co-khi