Những hình ảnh này thuộc thể loại “PHOTO MANIPULATIONS” đây là thể loại kết hợp giữa nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Bằng cách vận dụng những kỹ năng trong Photoshop, các hình ảnh sẽ được biến hoá một cách đầy sống động.

Dưới đậy là 28 hình ảnh mà có thể sẽ truyền cảm hứng sáng tác cho bạn:


[​IMG]
Credit:Anton Egorov

[​IMG]

Credit:Flora Borsi

[​IMG]

Credit:Flora Borsi

[​IMG]

Credit:Flora Borsi

[​IMG]

Credit:Flora Borsi

[​IMG]

Credit:Flora Borsi

[​IMG]

Credit:Victoria Siemer

[​IMG]

Credit:Victoria Siemer

[​IMG]

Credit:Victoria Siemer

[​IMG]

Credit:Joshua De Leeuw Van W

[​IMG]

Credit:Joshua De Leeuw Van W

[​IMG]

Credit:Joshua De Leeuw Van W

[​IMG]

Credit:Joshua De Leeuw Van W

[​IMG]

Credit:Joshua De Leeuw Van W

[​IMG]

Credit:Jack Usephot

[​IMG]

Credit:Jack Usephot

[​IMG]

Credit:Robson W.Carvalh

[​IMG]

Credit:Robson W.Carvalh

[​IMG]

Credit:Robson W.Carvalh

[​IMG]

Credit:niko mdinaradze

[​IMG]

Credit:Maks Kuznichenko

[​IMG]

Credit:Rida Shah

[​IMG]

Credit:A?ram Gamal

[​IMG]

Credit:dan reynovan

[​IMG]

Credit:dan reynovan

[​IMG]

Credit:dan reynovan

[​IMG]

Credit:Noah Libotte

[​IMG]

Credit:Noah Libotte

Nguồn : ST
Hãy sáng tạo theo phong cách của bạn với khóa học Photoshop : https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/do-hoa-ung-dung?id=161