Chia sẽ của 1 bạn kho ảnh mà bạn ấy sưu tập được để mọi ngưởi thỏa sức sáng tạo và sử dụng. Copy ngay không bay mất.

Link Google driver gần 3Gb : 

 https://drive.google.com/drive/folders/1QwCuq35ByyLvwjXY9nMozi2FzTc8inKb [/socialistic]

Còn nhiều thủ thuật khác với photoshop tại khóa học : https://www.elsoft.vn/do-hoa-ung-dung/photoshop