Các tệp vector hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Hoàn toàn đóng gói và tổ chức tốt. Phía trên bất kỳ kích thước nào. (Dùng phông chữ miễn phí: Link download in Help file).

  • 53 Badges
  • 11 Color Badges
  • 35 Symbols
  • 30 Premade Logos
  • 40 font Combinations
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Tải về:

Nguồn: ST

Nhanh tay thiết kế cho mình 1 logo ấn tượng gắng liền với nhãn hàng của bạn để thu hút người dùng : https://www.elsoft.vn/do-hoa-ung-dung