Ưu điểm khi link file CAD vào Revit :

  • Nếu ta thay đổi trong file CAD gốc thì trong Revit cũng thay đổi theo bằng cách Reload lại.
  • File CAD link vào Revit bao giờ cũng nhẹ hơn so với cách bạn Import CAD vào Revit.

1. Cách link file CAD vào Revit:

Bước 1: Mở view mà bạn cần link file CAD vào.

Bước 2: Vào mục Insert và chọn Link CAD như ảnh hướng dẫn sau:

Link file CAD vào REVIT

Bước 3: Cài đặt các thông số cần thiết trước khi link vào Revit:

  • Tùy chọn Current view only: Chỉ link file CAD vào view mà bạn đang xem, đang cần, tránh trường hợp file CAD được link vào view 3D gây khó chịu.​
  • Color: Chọn Preserve để giữ nguyên màu các layer trong cad để dễ
    quản lý trong quá trình làm việc.
  • Layer/Level: Chọn All
  • Units: Cần đảm bảo rằng đơn vị của file CAD và file Revit là giống nhau, file CAD link vào cần vẽ đúng tỷ lệ 1:1.
  • Position: Chọn Auto – Origin to Origin : Tọa độ 0,0,0 của file CAD khi link vào Revit sẽ trùng với điểm Project Base Point của Revit.

Link file CAD vào REVIT

Cuối cùng bạn chỉ cần click Open và chờ khoảng vài giây file CAD sẽ được link vào file Revit.

2. Cách Reload file CAD trong Revit khi file CAD gốc có sự thay đổi:

Bước 1: Vào Manage chọn Manage Links

Link file CAD vào REVIT

Bước 2: Hộp thoại Manage Links hiện lên bạn vào thẻ CAD Formats, tiếp theo click Reload để update bản CAD:

Link file CAD vào REVIT

Done!

Nguồn: meorevit