• Phần đầu Tiên của Animation ,mình sẽ khái quát cách dùng cơ bản phần mềm Maya cho mọi người từ chưa biết đến đã biết về Animation 3D. Bên dưới sẽ là file PDF các phím tắt của Maya.
  • Link chứa PDF Các phím tắt :
Nguồn: Vietdesigner