Ảnh trước khi chỉnh:

Ảnh sau khi chỉnh:

 

 

 

 

 

Video hướng dẫn:

Học các thủ thuật khác tại đây: https://www.elsoft.vn/course/photoshop-cc-co-ban