Tổng hợp các model 3dsmax chai, lọ, bình sứ thuỷ tinh,… dùng để trang trí nội thất. Tích hợp sẵn vật liệu khi render Vray Max
LINK DOWNLOAD
Thêm nhiều thư viện mới và cách sử dụng hiệu quả tại khóa học: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung