Đây là bộ thư viện cỏ (Grass Maping) chất lượng cao nhất, dùng cho 3dsmax và vray.

Grass texture maping cho 3dsmax, thư viện cỏ

 
Grass Maping) chất lượng cao nhất, dùng cho 3dsmax và vray.

Thêm nhiều thư viện và thao tác với 3Dmax tại đây : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung