Chào cộng đồng 3DsmaxVN, hôm nay xin gửi đến cả nhà bộ video về dựng hình 3DsMax cơ bản bằng Tiếng Việt. mình đã cho rất nhiều bạn học theo video này ngay khi mới bắt đầu môn 3dsmax và kết quả là tiến bộ nhanh và chắc. Nay share cho mọi người cùng học hỏi.

học 3dsmax cơ bản dvd, video

Thêm nhiều thư viện và thao tác với 3Dmax tại đây : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung