Đây là danh sách 20 mẹo tiếp theo.

Thêm nhiều thủ thuật khác với 3Ds max tại khóa học : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/3ds-max