Tác giả: rohnit jaswal

Software sử dụng :Rendering, BricsCAD

Link download file tại đây

Thêm nhiều thủ thuật khác tại khoác học xây dựng: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung