Link download:

Thêm nhiều giáo trình hay về Autocad tại đây: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad