HƯỚNG DẪN VẼ BẢN VẼ MÓNG ĐƠN BẰNG .NET


A. HƯỚNG DẪN VẼ AUTOCAD MÓNG ĐƠN BẰNG CLIP

B. HƯỚNG DẪN VẼ AUTOCAD MÓNG ĐƠN BẰNG HÌNH ẢNH

B1: Các bạn tải file Phạm_Lê_Kiên.rar về giải nén và lưu trong thư mục máy. 

[​IMG]

B2: Các bạn vào autocad chọn Tools –> Options

[​IMG]

B3: Các bạn click vào File -> Support File Search Path -> Add -> Browse và các bạn chọn đường dẫn thư mục vừa giải nén vào .

[​IMG]

[​IMG]B4: Các bạn click vào Tools -> AutoLisp-> Load Application để các bạn load Lisp

[​IMG]

B5: Click vào Lookin -> chọn đường dẫn Folder đã giải nén -> chọn các lisp -> Load -> Close

[​IMG]

B6: Các bạn đánh lệnh Vemongdon khái báo các thông số và Clcik vào Vẽ chi tiết để vẽ :

[​IMG]

TRÊN ĐÂY LÀ BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN VẼ BẢN VẼ MÓNG ĐƠN TRONG AUTOCAD BẰNG LISP. CÒN RẤT NHIỀU LISP HAY NỮA Ở KHÓA:  https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad