Chọn bộ thư viện cad 2D cực đầy đủ và đẹp dành cho các bạn!
Một vài hình ảnh minh họa:
thu vien cad 2d (1).pngthu vien cad 2d (2).png thu vien cad 2d (3).png thu vien cad 2d (4).png
Link download cho các bạn:


Chúc các bạn sử dụng thư viện một cách hiệu quả!

Thêm nhiều thư viện và ứng dụng autoCad khac tai đây: https://blog.elsoft.vn

Hoặc tại đây:  https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad