Câu trả lời của Autodesk cho việc hiển thị thời gian thực từ Revit đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Giờ đây được biết đến với cái tên Autodesk Revit Live (trước đây là Autodesk LIVE), các tính năng mới bao gồm khả năng lựa chọn các kiểu hình ảnh cho RPC, và hỗ trợ cho Revit LT.

Direct download:
http://up.autodesk.com/2017/LIVE/Autodesk_LIVE_V1_EN_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Help page

Online release notes:
https://knowledge.autodesk.com/support/live/downloads/caas/downloads/content/autodesk-live-10-release-notes.html

New features:

LIVE Service
 • Mức độ tạo mô hình hình học chi tiết và cài đặt vật liệu đã được thêm vào Dịch vụ LIVE để nâng cao hiệu suất khi làm việc với các mô hình lớn và / hoặc thực tế ảo.
Virtual Reality
 • Tay cầm được sử dụng để di chuyển và xoay Minimap đã được thay thế bằng cách sử dụng các nút Điều khiển Grip. Điều này cung cấp một cách tự nhiên và mang tính bản năng hơn để di chuyển, luân phiên và mở rộng mô hình Minimap của bạn.
People Styles and Animation
 • Bạn có thể chọn giữa ba kiểu hình ảnh cho các ký tự RPC được nhập từ Revit như một phần cảnh của bạn.
 • Các nhân vật chuyển động có thể được bật hoặc tắt.
 • Nhân vật có thể được ẩn hoặc được hiển thị.

  .

Header
 • Tên chế độ xem là một phần của tiêu đề mặc định.
 • Phần nhìn thấy được của header có thể chỉnh sửa được.
Textures
 • Định hướng kết cấu và độ lệch phù hợp với những gì được thiết lập trong Revit.
 • Các tệp cấu trúc khách hàng được lưu trong thư mục C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Autodesk Shared \ Materials \ Textures được sử dụng trong dịch vụ LIVE để tạo các mô hình LIVE.
Publishing
 • Các bài thuyết trình được xuất bản từ những cảnh chuẩn bị từ cùng một tệp Revit nhưng các chế độ xem 3D khác nhau không còn ghi đè lên nhau.
Revit LT support
 • LIVE có sẵn cho Revit LT.

Nguồn: ST
Thêm các thông tin nóng hổi nhất về Revit tại đây: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit