A: Video Hướng dẫn Thống kê cốt thép bằng Autolisp trong autocad các bạn nào làm không được có thể xem kham khảo

B: Hướng dẫn Thống kê cốt thép bằng Autolisp trong autocad bằng hình

B1: Tải file về và cài đặt

B2: Các bước cài đặt Autolisp Thống kê cốt thép

+ Mở autocad vào Tools chon Option

[​IMG]

+ Load File đường dẫn Folder Thống kê cốt thép

[​IMG]

+ Load Autolisp Thống kê cốt thép trong Load Application

[​IMG]

+ comand lệnh “tkct” để tạo bảng và làm theo chỉ dẫn câu lệnh

[​IMG]

+ Khi yêu cầu chọn thép các bạn nhấn Enter hoặc Space để load hình ảnh thép lên

[​IMG]

+ Click để chọn kiểu thép rồi nhấn Ok

[​IMG]

+Khi cần sửa bất kì thanh thép nào đã thống kê các bạn chỉ cần đánh lệnh ” tk_mod ” rồi quét chọn thanh thép để sửa

[​IMG]

+Giao diện để sửa thép

[​IMG]

Link tải:  Autolisp Thống kê cốt thép

Học Autocad theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/autocad?id=161