Hồ sơ thiết kế bao gồm: Kiến trúc + Kết cấu + Điện nước + Nội Thất.
DOWNLOAD

Nguồn cadviet.vn