Bảng tính toán thép dầm theo TCVN 5574-2012 sử dụng nội lực từ Etabs, SAP2000. Bảng tính bao gồm thuyết minh tính toán để kiểm tra. Gửi mọi người tham khảo

Còn nhiều bảng tính thú vị khác đang đợi bạn tại: https://www.elsoft.vn