Gửi các bạn bảng tính toán móng cọc được sử dụng để tính toán phần móng cho chung cư Citi Soho lô H1-10 phường Cát Lái – Quận 2 đang được thi công. Gửi mọi người tham khảo
Link tải: Bảng tính toán móng cọc