Giai Đoạn 1 soát bản vẽ xây dựng bản mềm gửi qua phương tiện truyền tải điện tử BIM 360.
– Giới thiệu: BIM 360 là dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) để truyền tải tệp mềm chứa bản vẽ có hệ thống. Có các tính năng:
•    Truyền tải bản vẽ xây dựng đến những ai liên quan
•    Xem xét, Rà soát, phát hành, yêu cầu thông tin và quản lý bản vẽ xây dựng
•    Kiểm soát version theo nội dung, lịch trình và nhiệm vụ quyền hạn
– Lý do:
•    Tình trạng bản vẽ xây dựng của tư vấn và nhà thầu không logic, chất lượng kém.
•    Quá nhiều bản vẽ xây dựng (bản cứng) phải lưu trữ.
•    Các bản vẽ xây dựng (bản mềm) được gửi với dung lượng các tập tin đồ sộ và rất nhiều nội dung, khó mở và khó xem để ra soát nội dung.
•    Và các vấn đề khác …
– Mục đích: Để làm rõ những đặc điểm:
•    Ai chịu trách nhiệm về gửi / nhận bản vẽ xây dựng
•    Cách thức gửi / nhận bản vẽ như thế nào
•    Nội dung và số lượng gửi / nhận là những gì
•    Ai chịu trách nhiệm chấp thuận về chất lượng chuyên môn của bản vẽ xây dựng.
•    Lịch sử của bản vẽ xây dựng đó từ quá khứ, hiện tại và tương lai được công bố và chấp thuận thế nào.
– Đề xuất
•    Ban hành quy định về bản vẽ xây dựng – bản mềm (đã có bản nháp)
•    Áp đặt quy định về bản vẽ xây dựng và nộp bản mềm sẽ truyển tải bản vẽ xây dựng bằng BIM 360 buộc tư vấn và nhà thầu thực hiện.
•    Người làm “BIM” sẽ hướng dẫn & hỗ trợ công nghệ làm việc cùng các phòng khác.
* Giai đoạn này cũng vẫn có thể vẽ các bản vẽ xây dựng bằng các phần mềm thiết kế.

Giai đoạn 2 sau khi hoàn thành giai đoạn 1, nâng cấp việc truyền tải bản vẽ từ mô hình BIM, mô hình này chứa rất thông tin cần thiết và triết xuất ra đầy đủ các bản vẽ xây dựng.
– Lý do
•    Việc truyền tải các bản vẽ rời rạc không được kiểm soát bằng mô hình BIM cho chất lượng không cao ở độ chính xác, sự nhất quán, và không hệ thống hóa tối ưu nhất.
•    Không khai thác được cơ sở dữ liệu, và thông tin.
•    Khai thác được các công nghệ di động và truyền tải thông tin.
– Mục đích
•    Yêu cầu các tư vấn và nhà thầu phải sử dụng mô hình cho chất lượng thiết kế tốt hơn
•    Nội dung được truyền tải bằng mô hình triết xuất được bản vẽ xây dựng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết
•    Khi có mô hình, cũng có thể khai thác thông tin và dữ liệu của mô hình đó truyền tải qua các loại máy hỗ trợ thi công ngoài công trường
•    Áp dụng công nghệ truyền tải thông tin vào các giai đoạn hỗ trợ thi công, hồ sơ thiết kế hoàn công và quản lý vận hành.
– Đề xuất
•    Yêu cầu các tư vấn và nhà thầu làm mô hình BIM khi làm dự án của MÌNH
•    MÌNH sẽ ban hành các văn bản về cách thức làm mô hình tiêu chuẩn, kế hoạch cùng thực hiện triển khai, văn bản vễ tiêu chuẩn phải thực hiện để đạt được chất lượng công trình
•    Dự kiến dùng thêm BIM 360 Layout (truyển tải thông tin mô hình từ thiết bị di động ra máy hỗ trợ thi công)
•    Dự kiến dùng BIM 360 Ops (Cho QL Vận Hành qua thiết bị di động).

Giai đoạn 3 định hình chất lượng công trình
•    Buộc các bên tham gia phải theo kế hoạch thực hiện dự án đó bằng mô hình và mô hình phải triết xuất được bản vẽ ngay từ đầu kickoff đến lúc bái bai, VD tư vấn thiết kế và tổng thầu xây dựng sẽ phải phân tích rất nhiều Option rồi chọn ra cho 1 phương án tốt nhất, chi phí hợp lý nhất, tối ưu nhất có thể.

Nguồn Đỗ Tuấn Hạnh

HỌC THIẾT KẾ XÂY DỰNG THEO CÁCH TƯ DUY VÀ HIỆU QUẢ: HTTPS://WWW.ELSOFT.VN/KHOA-HOC/KIEN-TRUC-XAY-DUNG