Revit Structure là chương trình chuyên dụng về lĩnh vực giàn dựng mô hình kết cấu từ những mô hình kiến trúc, không thiên về kiểm tra, phân tích đánh giá kết cấu cũng như độ bền của vật liệu thiết kế.

Robot Structural Analysis là chương trình mô hình hóa phân tích và thiết kế kết cấu, liên kết trực tiếp với Revit Strucrure. Revit Extensions của Revit structure 2010 cung cấp đầy đủ các tiện ích để nâng cao và tận dụng Autodesk Revit structure 2010. Có thể xuất mô hình kết cấu được dựng từ Revit strucrure sang Robot Structural Analysis để tính nội lực và thiết kế thép.

Sau khi thiết kế, chỉnh sửa các kết cấu chịu lực phù hợp lại cập nhật các thay đổi của kết cấu trở lại Revit Strucrure, một sự tương tác động 2 chiều theo công nghệ Bim rất hữu dụng.

Người sử dụng phần mở rộng này sẽ được hưởng lợi từ sự tiện ích dễ dàng, năng suất làm việc hiệu quả hơn trong khi làm việc trên các dự án và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Các phần mở rộng trong Revit Extensions dànhcho Revit Structure năm 2010 bao gồm:

1. Phân tích kết cấu tự động (Robot structural Analysis)

Thiết kế kiểu hỗn hợp (Composite Design) giảm tải (Load Takedown), hợp nhất với quá trình phân tích kết cấu tự động (Integration with Robot Structural Analysis), thiết kế tăng cường (Reinforcement Design).

2. Mô phỏng (Simulation) các thanh xà (Beams), khái niệm hình tháimô phỏng (Conceptual Form Simulation), khung (Frames), giàn (Trusses) tấm (Slabs).

3. AutoCAD Structural Detailing

Hợp nhất với Steel Module, các bản vẽ tăng cường (Reinforcement Drawings), hợp nhất với Module các bản vẽ ván khuôn (Formwork).

4. Nối thép (Steel Connections)

Nối thành xà với cột – đòn ngang, chân đế cột (Column base).

5. Nhập/xuất (Import/Export)

CIS/2 Export, CIS/2 Import

6. Reinforcement

Tạo thành hệ thống tăng cường tự động (Automatic Reinforcement), tường góc lan can (Parapets), cọc (Piles), tường chắn (Retaining Walls), góc sàn, góc tường, tường, thanh xà, cột, Walls, Beams, Columns, khoảng rộng (Spread) của chân đế (tường, cột), chân đế liên tục (Continuous Footings), mở sàn (Slab Openings), đầu cọc (Pile Caps), sự đan xen của các thanh Rebar.

7. Mô hình (Modeling)

Tạo thành mô hình cơ sở xuất sắc, tạo các đường lưới, khung gỗ.

8. Đa dạng (Miscellaneous)

Tạo nội dung, tạo văn bản, vị trí của các phần tử, các bản vẽ định tĩnh, mô hình so sánh.

9. Cầu (Bridges)

Hợp nhất đường cái và địa hình dân cư3D, cầu – sàn bê tông (Bridge – Concrete Slab), cầu – rầm cầu hộp bê tông (Bridge – Concrete Box Girder), cầu – tấm bê tông với rầm cầu (Bridge – Concrete Slab with Girders), tài liệu về cầu (Bridge Documentation), các family đặc chếcủa cầu.

Revit Extensions tập trung vào việcphân tích kết cấu, dựng mô hình, gia cô bê tông, tính khả thi và tài liệu xâydựng, cung cấp cho Revit structure một loạt các công cụđược mởrộng tínhnăng sau:

Composite Design

Phần mở rộng này được dùng để thiết kế lắp ghép thanh xà thép Tấm và tất cả các thanh xà phải được liên kết trên cùng một mức.

Chức năng cơ bản của phần mở rộng này là:

1. Thiết kế sự tác động qua lại của các thanh xà lắp ghép.

Tùy chọn này cho phép người sử dụng thiết kế các chi tiết đã chọn theo cấu hình của riêng nó. Trong trường hợp này một hộp thoại đã hiển thị và người dùng thiết lập cấu hình, kiểm tra kết qủa thiết kếvà/hoặc chấp nhận thiết kế.

2. Thiết kế tự động các thanh xà lắp ghép.

Tùy chọn này cho phép người sử dụng thiết kế các chi tiết tùy theo việc chọn và cấu hình của riêng nó. Thiết kế tự động làm theo những gì người dùng thiết lập.

Load Takedown

Sử dụng Load Takedown, bạn có thể thực hiện một mô phỏng giảm tải cho lực dọc và lực căng tạo ra trong các phần tử dọc của kết cấu được thiết kế trong Revit Structure.

Bạn có thể tải các thông tin cần thiết từ Revit structure như:

• Hình học

• Các thông số vật liệu

• Hỗ trợ

• Tải

• Trường hợp tải

• Tổ hợp tải.

Tất cả kết quả được trình bày trongbảng dành riêng và trên sơ đồ.

Giả định:

• Hình ảnh của các lực dọcbao gồm:

> Cho cột: Lực dọc Fx.

> Cho tường: Tổng hợp của các lực dọc trên đỉnh cạnh củamột phần tử.

• Ứng suất được tính bởi công thức: Lực dọc/Diện tích mặt cắt ngang.

Kết hợp với Robot Structural Analysis

Sau khi cài đặt Autodesk Robot structure Analysis, người sử dụng có thể tự động nhập và xuất dữ liệu giữa hai chương trình Revit structure và Autodesk Robot Structure Analysis một cách dễ dàng.

Thiết kế gia cố (Reinforcement Design)

Phần mở rộng này chịu trách nhiệm tăng cường chuyển giao từ Revit Structure sang Autodesk Revit Robot structure Analysis cho phép thẩm tra và sự tạo gia cố thiết kế trong Autodesk Robot structure Analysis. Cột và dầm đều được xem xét diễn tả đầu tiên.

Gia cố thiết kế Reinforcement Design

Phần mở rộng cho phép thực hiện một trong các quy trình sau:

Chú ý:

Thẩm tra gia cố trong Autodesk Robot structure Analysis chỉ có thể đối với gia cố tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng Revit Structure (gia cố dầm, gia cố cột, v.v…); thẩm tra gia cố những chi tiết được vẽ bởi các tùy chọn có sẵn trong Revit structure thì không thể thiết kế gia cố trong Autodesk Robot Structure Analysis, đối với một phần tử kết cấu RC được chọn trong Revit structure; gia cố được tính toán và tạo ra trong Autodesk Robot Structure Analysis phù hợp với các yêu cầu của một mã RC được chọn bởi người sử dụng để nhập gia cố tạo trong Autodesk Robot structure Analysis vào Revit Structure.

Phần mở rộng này cho phép thiết kế/thẩm tra cả hai gia cố: Các yếu tố độc lập và các đối tượng thành phần của một mô hình cấu trúc lớn.

Trong phiên bản hiện thời, gia cố có thể thẩm tra/tính toán được các kiểu sau đây của các yếu tố mô hình cấu trúc:

• Dầm RC.

• Cột RC.

Mô phỏng mẫu khái niệm (conceptua; Form Simulation)

Sử dụng phần mởrộng mô phỏng mẫu khái niệm, bạn có thể thực hiện mô phỏng phân tích tĩnh của một khối đặc 3D đã định nghĩa trong Revit Structure.

Bạn có thể tải thong tin khối đặc từ Revit structure:

• Hình học.

• Các tham số vật liệu

• Hỗ trợ.

• Tải.

• Trường hợp tải (load cases).

• Tổ hợp tải (load combinations)

Tất cả các kết quả được trình bày trong các bảng phù hợp và trên biểu đồ. Để thực hiện mô phỏng:

• Xác định một khối đặc trong Revit Structure và mắt lưới trên bề mặt khối đặc.

• Khởi đầu mở rộng khái niệm mẫu mô phỏng (mắt lưới được xuất như là yếu tố hữu hạn).

• Sửa đổi các thông số vật liệu hoặc giá trị độ dày cho các phần tử hữu hạn (nếu cần thiết).

• Xác định hỗ trợ tại các nút lưới.

• Định nghĩa tải.

• Thực hiện các tính toán.

• Xem kết quả tính toán (nội lực, sự dời chuyển, tính linh hoạt của sự dời chuyển). Bạn có thể lưu báo cáo kết quả trong Microsoft Excel hoặc file Microsoft Word (trong định dạng MHT hoặc html).

Tỷ lệ (Rates):

• Phân tích tĩnh của thanh dầm.

Phần mở rộng này cho phép bạn thực hiện phân tích tĩnh của một nhịp đơn hoặc nhiều nhịp được định nghĩa trong mô hình Revit Structure. Nó sử dụng thông tin trực tiếp từ Revit structure như: hình học thanh dầm, ràng buộc/hỗ trợ, trường hợp tải, tổ hợp tải và tải. Kết quả được hiển thịtrong cả sơ đồ đồ họa và bảng mẫu. Ngoài ra, kết quả có thể được trình bày dướihình thức một bản báo cáo (ở dạng HTML). Bản báo cáo một thanh dầm có thể được in, lưu vào một file hoặc gửi vào một Excel MS hoặc văn bản MS Word.

• Phân tích tĩnh khung

Phần mở rộng này chophép bạn thực hiện phân tích tĩnh của mộtkhung 2D được định nghĩa trong một mô hình Revit Structure. Nó sử dụng thông tin từ Revit Structuren hư: Khung hình học, các phần tử khung, ràng buộc/hỗ trợ, trường hợp tảitrọng, tổ hợp tải và tải. Kết quả được hiển thị trong cả sơ đồ đồ họa vàbảng mẫu. Ngoài ra, kết quả có thể được trình bày dưới hình thức một bản báo cáo (ở định dạng HTML). Bản báo cáo khung có thể được in, lưu vào một file hoặc gửi vào một file Excel hoặc file Word.

• Phân tích tĩnh vì kèo

Các phân tích tĩnh của vì kèo mở rộng cho phép thực hiện phân tích tĩnh của một giàn được định nghĩa trong một mô hình cấu trúc Revit.Nó cho phép tải các thông tin cần thiết từ Revit structure như: Hình học vì kèo, các phần tử vì kèo, ràng buộc/hỗ trợ, trường hợp tải, tổ hợp tải, tải. Kết quả thu được cho một mô hình giàn được định nghĩa đã hiển thị trong dạng đồ họa (bản đồ của một chi tiết đã chọn) và dạng bảng.

Ngoài ra, kết quả thu được với các dữ liệu liên quan đến giàn phân tích có thể được trình bày dưới hình thức một bản báo cáo (ở định dạng HTML); một báo cáo về một giàn có thể được in, lưu vào một file hoặc gửi đến một MS Excel hoặc tài liệu MS Word.

• Phân tích tĩnh tấm

Các phân tích tĩnh của tấm mở rộng cho phép thực hiện phân tích tĩnh một tấm sàn được định nghĩa trong một mô hình cấu trúc Revit Structure.

Nó cho phép tải các thông tin cần thiết từ Revit structure như: Sàn hình học, hạn chế/hỗ trợ, trường hợp tải, kết hợp tải. Kết quả thu được cho một mô hình sàn được định nghĩa đã hiển thị trong dạng đồ họa (bản đồ của một chi tiết đã chọn) và dạng bảng.

Ngoài ra, kết quả thu được với các dữ liệu liên quan đến việc phân tích sàn được trình bày dưới hình thức một bản báo cáo (ở định dạng HTML); một báo cáo cho một tấm có thể được in, lưu vào một file hoặc gửi đến một file bảng tính Excel hoặc tài liệu văn bản Word.

Tích hợp với chi tiết kết cấu AutoCAD (thép)

Sử dụng Extension để hợp nhất Autodesk Revit Structure-Steel, bạn có thể đồng bộ hóa các mô hình đượcđịnh nghĩa trong các file hiện đang mở trong cả hai trình ứng dụng. Ban cũng có thể chọn một file dwg để đồng bộ.

AutoCAD Structure Detailing – Steel là một phần mềm ứng dụng để định nghĩa một mô hình cấu trúcvà tạo racác bản vẽ chi tiết các phần tử kết cấu thép. Việc chuyển giao thong tin giữa Autodesk Revit AutoCAD structure và AutoCAD Structural Detailing – Steel liên quan đến các đối tượng sau (thông tin được chuyển giaocả hai chiều):

• Cột (kết cấu phần tử)

• Dầm (kết cấu phần tử)

• Thanh giằng.

Sự tăng cường các bản vẽ

Phần mở rộng này cho phép người dùng tạo ra các bản vẽ sản phẩm 2D điển hình của các thành phần bê tông cốt thép.

Các bản vẽ được thực hiện bởi AutoCAD Structural Detailing – Reinforcement hoặc được nhập vào Revit structure dưới dạng file DWG.

Bạn có thể tạo ra một bản vẽ gia cố phù hợp với mã quốc gia đã chọn; phần mở rộng có nhiều mẫu cho phép bạn tạo ra một bản vẽ tuân thủ với các yêu cầu của mã được chọn. Bản vẽ gia cố bao gồm tất cả các yếu tố RC yêu cầu có mặt cắt và bang gia cố.

Kết hợp với AutoCAD structural Detailing (Formwork Drawings)

Sử dụng phần mở rộng để hợp nhất Autodesk Revit structure – AutoCAD Structural Detailing – Formwork Drawings thành một thể thống nhất. Bạn có thể định nghĩa các mô hình đồng bộ trong các file hiện đang được mởtrong cả 2 trình ứng dụng. Bạn cũng có thể chọn file dwg file để đồng bộ.

AutoCAD Structural Detailing — Formwork Drawings là một phần mềm ứng dụng để định nghĩa mô hình kết cấu và tạo các bản vẽ của một kết cấuđã định nghĩa mặt cắt hoặc sơ đồ. Việc chuyển giao thông tin giữa AutodeskRevit AutoCAD Structural và AutoCAD Structural Detailing-Formwork Drawings liên quan đến các đối tượng sau (thông tin được chuyển giao cả hai chiều).

• Cột (structural elements)

• Thanh dầm (structural elements)

• Tấm.

• Tường.

• Mảng nền móng.

• Mở tường và tấm.

Nối thanh dầm đến cột – đầu thanh đòn ngang

Sử dụng kết nối thép (Steel Connections): Nối thanh dầm đến cột (mặt trước thanh đòn ngang) mở rộng, bạn có thể tạo một kết nối thép giữa cột thép và dầm thép sử dụng mặt trước thanh đòn ngang.


Trải nghiệm Phương pháp học Revit hiệu quả: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit


Cột cơ sở

Sử dụng kết nối thép (Steel Connections): Cột – nền móng mở rộng, bạn có thể tạo ra một kết nối thép giữa cột và nến móng.

Các loại kết nối sau được định nghĩa:

• Chốt chặt cột với nền tảng kết nối.

• Cố định cột cơ sở kết nối.

Tự động tạo tăng cường

Phần mở rộng này cho phép bạn tự động tạo ra tăng cường cho một tòa nhà hoàn chỉnh hoặc lựa chọn một yếu tố trong dự án hiện hành. Việc tăng cường được tạo ra bằng cách sử dụng giá trị mặc định của tham số cho mỗi yếu tố điển hình bê tông cốt thép, dựa trên các mẫu trước đó được lưu trữ trong file dữ liệu, hoặc được xác định bởi người sử dụng trên cơ sở liên tục.

Gia cố tường phòng hộ

Việc mở rộng tăng cường của các tường phòng hộ, tường góc lan can cung cấp các điều kiện thuận lợiđể xác định kiểu tăng cường cả đơn giản và phức tạp cho tường phòng hộ. Module tạo chính xác dữ liệu thép cây thông minh 3D trong Revit Structure

Gia cố cọc

Việc mởrộng cọc tăng cường cung cấp các điều kiện thuận lợ để xác định mô hình tăng cường cho cọc. Module tạo dữ liệu thép cây thông minh 3D trong Revit Structure.

Phần mở rộng này dùng để xác định tăng cường cho một cọc có các dạng mặt cắt khác nhau.

Sự đối lập nhau của các thanh tăng cường

Sự tác động nội bộ và bên ngoài của các thanh tăng cường được trình bày dưới dạng bảng và đồ họa trong một trình duyệt tương tác 3D.

Kết quả được báo cáo trong html bao gồm cả các phần tử bê tông IDs, cốt thép IDs, và một số ảnh chụp được thể hiện. Sự xung đột được đánh dấu và được chọn trong dự án Revit structure để xác định các đối lập nhanh hơn.

Gia cố tường chắn

Phần mở rộng này tạo ra dữ liệu thép cây thông minh 3D thực trong Revit Structure

Nó cho phép bạn xác định tăng cường cho một bức tườngchân tường chốt sắt, kệ, bao gồm các bức tường nghiêng.

Gia cô góc sàn

Phần mở rộng này cho phép xác định cả hai mô hình tăng cường đơn giản và phức tạp cho các góc sàn, tạo ra dữ liệu thép cây thông minh 3D.

Trong Revit Structure, cho phép xác định các kiểu gia cố các góc khác nhau giữa 45° và 135°.

Gia cố các góc tường

Việc mở rộng tăng cường các góc tường cung cấp các điều kiện thuận lợi để tạo tăng cường chocác góc tường kết cấu. Module tạo dữ liệu thép cây thông minh 3D trong Revit Structure cho các cấu hình hình học khác nhau.

Tường

Việc mở rộng tăng cường các bức tường cung cấp các điều kiện thuận lợi tạo gia cố cho các bức tường kết cấu. Module tạo dữ liệu thép cây thông minh 3D trong Revit structure trong một hình dạng thích hợp để gia cố bề mặt hoặc việc sử dụng các thép cây.

Gia cố các thanh dầm

Thanh dầm “mở rộng” cung cấp các điều kiện thuận lợi để định nghĩa mô hình tăng cường cả đơn giản và phức tạp cho các dầm RC. Module tạo dữ liệu thép cây thông minh 3D thật sự trong Revit Structure

Phần mở rộng này cho phép người dùng định nghĩa chiềudài các thanh dầm đơn của mặt cắt ngang hình chữ nhật và bổ sung trêncác hình dạng mặt cắt ngang.

Gia cố cột

Cột “mở rộng” cung cấp điều kiện thuận lợi để xác định mô hình tăng cường cả đơn giản và phức tạp cho các thanh dầm RC. Module tạo “dữ liệu thép cây thông minh” 3D thật sụ trong Revit Structure.

Phần mở rộng này cho phép người dùng định nghĩa các cột với các kiểu mặt cắt ngang khác nhau.

Gia cố móng trải rộng.

Việc mở rộnggia cố chân móng trải rộng cung cấp các điều kiện thuận lợi để xác định mô hình tăng cường cho các chân móng mở rộng. Module tạo “dữ liệu thép cây thông minh” 3D trong Revit cấu.

Phần mở rộng này cho phép người dùng xác định gia cố các kiểu chân móng khác nhau và hình dạng mặt cắt ngang của cột.

Gia cô các chân móng liên tục.

Phần mởrộng này cung cấp các điều kiện để xác định mô hình tăng cường cho chân móng liên tục. Module tạo “dữ liệu thép cây thông minh” 3D trong Revit Structure. Ngoài ra phần mở rộng còn cho phép người dùng xác định tăng cường cho các kiểu nền móng khác nhau, bao gồm cả móng cong.

Gia cố lỗ mở sàn

Việc mở rộng gia cố các lỗ mở sàn tạo điều kiện xác định mô hình tăng cường cho lỗ mở trên tấm sàn. Module tạo “dữ liệu thép cây thông minh” 3D trong Revit Structure.

Phần mở rộng cho phép người dùng xác định gia cố cho các lỗ mở hình chữ nhật đã chỉ định trên tấm sàn bê tong vàkết hợp bổ sung thêm vị trí lỗ mở, hình dạng tròn và bổ sung cấu hình thép cây.

Gia cố mũ cọc

Việc mở rộng gia cố mũ cọc cung cấp các điều kiện để xác định mô hình tăng cường cho mũ cọc.

Phần mở rộng này cho phépngười dùng định nghĩa các kiểu biên dạng mặt cắt ngang cho mũ cọc.

Mô hình hóa tường khung gỗ

Các family khung sử dụng trong phần mởrộng này đã được tạo trong Revit Structure có thể do tải từ các dự án hiện tại hoặc đã được tạo tự động theo các kích thước được cung cấp.

Khung này có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng offsset và tùychọn các phần tử có vị trí tự do.

Tạo các đường lưới

Phần mở rộng này cung cấp một tiện ích cho phép định nghĩa và tạo ra các lưới trục, các mức trong dự án Revit Structure. Ngoài ra nó cũng cung cấp các công cụ để tạo ra cột, dầm, tường, và móng tại nút lưới giao nhau. Phầnmở rộng có khả năng cung cấp:

• Xác định vị trí nhà qua các lưới được tạo.

• Khi tạo các đường lưới bố trí hình tròn, cần xác định bán kính bên trong giữa tâm của vòng trònvà đường lưới đầu tiên trong số các đường có thể không được vẽ.

• Loại trừ một số tính chất cụ thể từ đường lưới đánhsố

Tạo các mô hình Excel cơ sở.

Ứng dụng này cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong bảng tính Excel để tự động xác định hình học của một cấu trúc trong Revit structure.

Phần mở rộng này tạo ra các thanh dầm, cột, mức, tường vàchân móng.

Tạo nội dung đa dạng.

Sử dụng Content Generator mởrộng, bạn có thể tạo ra:

• Tiết diện family, các thanh gia cố và hình dạng của chúng trên các thanh dầm và cột.

• Vật liệu.

• Sử dụng cơ sở dữ liệu xây dựng.

Bạn có thể tạo ra các family cho các kiểu thanh dầm và cột sau đây.

• Tiết diện chuẩn

• Tham số tiết diện.

• Tiết diện hình chóp.

Các family có tiết diện chuẩn được tạo từ dữ liệu hình học và cơ khíđã được lưu trong cơ sở dữ liệu xây dựng. Các family có tham số và tiết diện hình chóp được tạo từ dữ liệu của người dùng.

Các family sẽ được lưu vào một file để Extension bắt đầu từ đó; chúng không được lưu tự động trong một file trên ổ đĩa

(Bạn có thể lưu chúng trong Autodesk Revit Structure sau khi chọn một family cụ thể trong trình duyệt Project Browser).

Tạo văn bản.

Phần mở rộng này cho phép tạo tự động ghi chú văn bản trong Revit Structure. Quá trình tạo dựa trên văn bản đã chèn vào phần mở rộng (từ một file hoặc trực tiếp từ bàn phím) và các thiết lập được xác định bởi người sử dụng. Văn bản có thể được phân chia theo đường phân cách hoăc kích thước tối đa. Việc bố trí các ghi chú văn bản mới được tạo dựa trên một sơ đồ bảng. Ngoài ra, tài liệu lưu với định dạng Microsoft Word có thể được đọc trực tiếp.

Định vị các phần tử.

Module này tạo ra nhãn vị trí cho phần tử được chọn trong dự án Revit Structure. Phần mở rộng cho phép:

• Thu thập các phần tử và phân chia chúng thành các loại và các kiểu.

• Phân loại các phần tử dựa theo vị trí của dọc và ngang trong các dự án.

• Chèn một chuỗi tham số Mark (nhãn) với một công thức vị trí do người sử dụng quy định.

• Thêm các thẻ hiển thị giá trị của tham số Mark trên các sơ đồ do người dùng chọn.

Ổn định bản vẽ (Freeze Drawings)

Các Freeze Drawing mở rộng không liên kết bản vẽ từ mô hình đối tượng Revit Structure, để nókhông thay đổi mặc dù có những thay đổi trong mô hình đối tượng. Phần mở rộng này cho phép chọn sơ đồ 3D của dự án, tạo ra một sơ đồ soạn thảo đã liên kết, và có thể xuất nó sang định dạng file DWG.

So sánh mô hình (Compare Models)

Phần mở rộng Compare Models cung cấp một tính năng so sánh hai dự án được chỉ định trong các sản phẩm Revit. Kết quả so sánh sẽ được cung cấp trong mẫu báo cáo html và những khác biệt giữa các dự án sẽ được quét sáng.

Xác định đường giao thông và địa hình

Phần mở rộng nhập dữ liệu mô hình lòng đường bộ và trình bày dưới dạng bảng và đồ họa:

• Canh thẳng hàng theo phương ngang.

• Các mẫu mặt nghiêng dọc (bao gồm cả mặt đất).

• Mặt cắt ngang, địa hình.

Trước khi tạo ra đối tượng thích hợp trong Revit structure, người dùng có thể xác định các phân đoạn đường thích hợp cho sự sắp xếp, cá nhân cũng như xác định bất kỳ thông tin bị thiếu.

Nhiều tuyến đường có thể được tạo ra trong Autodesk Revit Structure với phần mở rộng này.

Tích hợp với AutoCAD Civil 3D

Phần mở rộng nhập dữ liệu mô hình lòng đường từ AutoCAD Civil 3D và trình bày dưới dạng bảng và đồ họa:

• Canh thẳng hàng theo phương ngang.

• Các mẫu mặt nghiêng dọc (bao gồm cả mặt đất).

• Mặt cắt ngang.

• Địa hình.

Đặc điểm chung của các cầu đã tạo trong AutoCAD Civil 3D nhập vào Autodesk Revit Structure rất tốt.

Ngược lại, một cây cầu được tạo ra trong Autodesk Revit Structure có thể được gửi sang AutoCAD Civil3D và thể hiệnnhư một đối tượng 3D đặcphù hợp với hình dạng một con đường đã nhập vào trước đó từ AutoCAD Civil 3D đến Autodesk Revit Structure.

Định nghĩa cầu trải bê tông.

Phần mở rộng cung cấp một số định nghĩa trước các phần tử cho mỗi đối tượng, nhưng nó cũng có thể cung cấp cho người dùng các family đã chỉ định tượng trưng mỗi phần tử.

Như vậy, các cầu có thể tùy biến và biểu thị tham số cùng một lúc. Tiến trình lặp lại định nghĩa cầu có thể áp dụng để thay đổi các thông số cầu sẽ cập nhật cho phù hợp với cầu.

Định nghĩa cầu – dầm hộp bê tông

Định nghĩa cầu với dầm tấm bê tông

Tạo tài liệu cho cầu

Trong sơ đồ Plan views, Section views, và Elevation views được tạo tự động theo quy tắc của Revit structure. Kích thước, mô tả và thẻ là các đối tượng đều tự động hóa.

Đặc chế các family cây cầu

Phần mở rộng này tạo điều kiện đăng ký các family kiểu đó phụ thuộc vào tất cả các quy tắc cho phép trong quá trình thiết kế cầu tự động hóa. Nó cho phép bạn chỉ định các thông số cần thiết để xác định một family mới.

So sánh với Sap, Etabs, chương trình robot có ưu khuyết điểm gì?

• Mỗi phần mềm kể trên có 1 thế mạnh riêng cho từng chuyên ngành, khómà so sánh hết được. Nếu đem Etabs tính đường ống tải chất lỏng, vừa chịu áp lực chất lỏng lên thành ống vừa chịu tải bản thân và trọng lượng chất lỏng thì thật khó, nhưng ngược lại dung Sap tinh kếtcấu chuyên biệt cho nhà cao tầng thì không thể sánh bằng Etabs

• Do từng địa phương ứng dụng từng phần mềm khác nhau nên cách chuộng dung phần mềm nào cũng có cái khác. Trước kia, nói đến phân tích kết cấu ở miền Bắc sử dụng StaadPro là phổ biến còn trong Nam sử dụng Sap.

•  Robot Structural Analysis còn quá mới, mặc dầu tương thích hoàn toàn với Revit, ngày càng được cải tiến nâng cấp về khả năng xử lý và tự động tương tác chắc chắn sẽ được đông đảo người dùng tại Việt Nam đón nhận nếu có tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt giống như việc sử dụng Revit Architecture trước đây.

Nguồn: Nhóm STK

Trải nghiệm phương pháp học Robot structure tư duy và hiệu quả: https://www.elsoft.vn/robot-structural