Cài đặt phụ kiện ống PVC.Trả lời câu hỏi của Nguyễn Hải nhéLink down bộ phụ kiện ống PVC, PPR và ống thép: https://goo.gl/vXEmBv

Người đăng: Nam Bk vào 7 Tháng 2 2018

Link download: https://goo.gl/GxhW7R

Học revit theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit