Công trình thực tế của Giảng Viên Bảo Vương

Đồ án tốt nghiệp: Khách sạn nghỉ Dưỡng Bãi Môn – Phú Yên

Bồn hoa:

 

Nội thất

Nhà văn phòng

 

Nhà cấp 4

Nhà phố ở Tuy Hòa

 

Nhà phố Phương án 1

khách sạn

Nguồn: https://www.facebook.com/baovuong.nguyenthanh

Tham gia ngay khóa học để trở thanh chuyên gia : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung