Với dự án phát triển Dynamo của Autodesk cung cấp thêm cho Revit một công cụ dựng hình hiệu quả và độ chính xác cao. Nhưng không phải chỉ có duy nhất Dynamo với phương thức điều khiển thông qua các lược đồ để liên kết và điều khiển Revit. Ngay cả Grasshopper trong Rhino cũng thực hiện được những chức năng tương tự như Dynamo. Và cũng có khá nhiều plugin cho Grasshopper để kết nối với Revit. Mỗi plugin góp phần khác nhau để đạt được mục đích mong muốn. Dưới đây xin giới thiệu sơ lược về các plugin nổi bật và gợi ý về cách sử dụng trong một vài tình huống  khác nhau. Với sự cập nhật và phát triển của các plugin, những đề xuất này có thể thay đổi.
Chameleon
Rất hữu dụng trong các tình huống sau:
– Nếu bạn muốn một plugin đơn giản để sử dụng
– Nếu bạn chỉ làm việc trên một máy
– Nếu nhu cầu của bạn cần tạo các patterns cho Curtain Wall trong Revit
– Nếu bạn cần mang các đối tượng hình học từ Revit sang Grasshopper như Mesh, Surfaces, Curves…
Một vài hình ảnh về Chameleon (con cắc ké :D)
Hummingbird
– Nếu bạn muốn đặt các phần tử cụ thể của Revit mà trong các plugin khác chưa có như:  Lines – Loft – Forms – Masses – Rooms – Topography.
– Nếu bạn cần một plugin khá đơn giản để sử dụng

– Và nếu bạn muôn kết dữ liệu đến các phần mềm khác

Geometry Gym
– Nếu bạn cần mang trao đổi các đối tượng hình học không phải là các đối tượng Revit nguyên bản, những vẫn được công nhận là các phần tử cụ thể như: Stair  – Railings  – Coverings – Roofs …
– Khi bạn cần tạo ra các đối tượng kiến trúc với số lượng nhiều như Structural – Beams – Columns – Trusses – Plates –  Bolts – Mechanical, Electrical, Plumbing, Fire Protection – Ducts – Lighting Fixtures – Pipes
– Khi bạn cần kết nối với các nền tảng khác thông qua IFC như Tekla & Tekla BIMsight – SDNF – ArchiCAD – Solibri
– Khi bạn cần ứng dụng liên quan IFC trong quá trình xử lý
CASE workflow tools
– Nếu bạn không muốn xóa các đối tượng hình học mỗi lần cập nhật các định nghĩa trong Grasshopper
– Bạn cần một công cụ đơn giản để sử dụng
– Nếu bạn làm việc trên nhiều máy tính khác nhau
– Nếu bạn cần chia sẽ dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả với một nhóm làm việc cách xa về mặt không gian
– Nếu bạn cần các thành phần Hosted của Revit như  Doors  – Windows  – Wall Hosted – Floor Hosted – Ceiling Hosted
Sau đây là các hình ảnh về sso sánh giữa các plugin trên.
TỐC ĐỘ XỬ LÝ
DUNG LƯỢNG FILE

Tìm hiểu thêm về Revit và các plugin khác: https://www.elsoft.vn/revit