Excel từ lâu vẫn là một công cụ làm việc gần như gọi là thiết yếu của các kỹ sư. Từ các công việc tính toán tới

thống kê đo bốc khối lượng…
Mặc dù revit có thể tạo ra các bảng thống kê (MTO, Drawing List, Schedule…) có định dạng bảng giống như
excel, revit cũng hỗ trợ thực hiện các phép tính trên bảng tính tương tự excel nhưng chỉ là một số phép tính
đơn giản. Do đó, truy xuất thông tin từ Revit sang Excel để làm các công tác thống kê, lập BOQ hay hỗ trợ tính
toán là một chức năng rất hữu dụng.
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số công cụ hỗ trợ công việc Export và Import thông tin qua lại giữa
Revit và Excel.

Bimlink:

Là một add-in cho Revit, BIMlink không chỉ cho phép xuất các loại bảng Schedule trong revit ra định dạng
excel mà add-in này còn hỗ trợ tự tạo ra bảng schedule bốc ra được các thông tin (parameter) mà các lệnh
schedule có sẵn trong revit không cho phép bốc ra.

Giao diện và cách sử dụng phần mềm đơn giản:
 Để xuất thông tin trong bảng schedule có sẵn trong revit sang excel: chỉ cần chọn vào tên của
bảng schedule đã tạo và nhấn nút export.
 Để tạo mới một loại bảng schedule: sử dụng lệnh new và thực hiện bốc ra các parameter mà mình
cần, thao tác giống với cách sử dụng lệnh schedule có sẵn trong revit nhưng có nhiều parameter
để lựa chọn hơn.
 Để đưa thông tin ngược lại vào revit chỉ cần sử dụng nút import và chọn tới file excel có chứa
thông tin.
Điều hơi buồn là phần mềm này khá đắt và chỉ có bản trial. Để dùng thử, mọi người có thể download lại đây:

DOWNLOAD

 

Bim One Export/ Import Excel:

Đây cũng là một add-in cho Revit giống như BIMlink, add-in này cũng có thể xuất thông tin ra và nhập ngược
thông tin trở lại giữa Revit và Excel.


Giao diện của phần mềm cực kỳ dễ dùng.
 Để xuất thông tin ra excel: chỉ cần load add-in lên và chọn các bảng schedule đã tạo rồi nhất nút
export.
 Để nhập thông tin ngược lại từ excel vào: chỉ cần chuyển sang tab import và chọn tới file excel
chứa dữ liệu.
Điểm yếu của add-in này là chỉ có thể xuất các schedule cơ bản có sẵn của Revit (không thể tự tạo bảng như
BIMlink, không thể xuất danh sách bản vẽ, Panel Schedule…)
Nhưng bù lại, add-in này hoàn toàn miễn phí, mọi người có thể download tại đây:

DOWNLOAD

Nguồn : sưu tầm