Bạn đang gặp khó khăn trong việc Thống Kê Thép. Bạn vẫn chưa hiễu cách thức Thống kê Thép như thế nào với Code thống kê thép bạn sẽ dễ dàng hiểu được cách thức hoạt động cũng như ý nghĩa của nó, từ đó ta có thể tự tin hơn khi cho Revit tự động bốc mà không sợ sai sót.

Link Download:

Xem thêm các cách thức bốc tach khối lượng khác tại đây: https://www.elsoft.vn/boc tach khối lượng