1. Download

Download KCS Tools for Revit tại đây: download

2. Cài đặt

Download theo link trên, giải nén và click KCS Tools Setup.exe để cài đặt

Sau khi cài đặt thành công, khởi động Revit, vào menu Add-Ins để sử dụng

3. Các công cụ hỗ trợ

3.1. Công cụ tạo nhanh hệ cao độ (Levels)

Sử dụng chức năng tạo nhanh hệ cao độ (click vào Levels) để tạo nhanh hệ cao độ. Công cụ cho phép tạo nhanh hệ cao độ bằng cách thiết lập số tầng, chiều cao tầng, và điều chỉnh chiều cao tầng một cách dễ dàng.

3.2. Công cụ tạo nhanh hệ lưới (Grids)

Sử dụng chức năng tạo nhanh hệ lưới (click vào Grids) để tạo nhanh hệ lưới. Công cụ cho phép tạo nhanh hệ lưới bằng cách thiết lập số số đường lưới, khoảng cách giữa các lưới, và điều chỉnh khoảng cách giữa các lưới một cách dễ dàng một cách dễ dàng.

Đăng ký thuê bao theo tháng cho khóa học của  giảng viên Quốc Huy và Hoàng Anh tại: huytraining.com

Học thiết kế xây dựng theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung?id=161