DANH SÁCH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 – 2016)
(CẬP NHẬT 01/03/2018)

————————–
Link tải: TCVN

—————————-
THI CÔNG & NGHIỆM THU
Các vấn đề chung
TCVN 4055:2012
Công trình xây dựng – Tổ chức thi công
TCVN 4056:2012
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
TCVN 4087:2012
Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung
TCVN 4091:1985
Nghiệm thu các công trình xây dựng
TCVN 4252:2012
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
TCVN 4473:2012
Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4517:1988
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung
TCVN 5593:2012
Công tác thi công tòa nhà – Sai số hình học cho phép
TCVN 5637:1991
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5638:1991
Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5640:1991
Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)
Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ
TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
TCVN 9262-2:2012
(ISO 7976-2:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo
TCVN 9359:2012
Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công
TCXD 65:1989
Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
TCXDVN 264:2002
Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
TCXDVN 265:2002
Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
TCXDVN 266:2002
Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
Công tác trắc địa
TCVN 9360:2012
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học
TCVN 9364:2012
Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.
TCVN 9398:2012
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung
TCVN 9399:2012
Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
TCVN 9400:2012
Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCVN 9401:2012
Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
Công tác đất, nền, móng, móng cọc
TCVN 4447:2012
Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
TCVN 7201:2015
Khoan hạ cọc bê tông ly tâm – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9355:2012
Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
TCVN 9361:2012
Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9394:2012
Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9395:2012
Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9842:2013
Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9844:2013
Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
TCVN 10379:2014
Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ – Thi công và nghiệm thu
TCVN 10667:2014
Cọc bê tông ly tâm – Khoan hạ cọc – Thi công và nghiệm thu
TCXD 190:1996
Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
TCXDVN 385:2006
Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng
Bê tông cốt thép toàn khối
TCVN 4453:1995
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 5718:1993
Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
TCVN 5724:1993
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu
TCVN 5641:2012
Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu
TCVN 8163:2009
Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren
TCVN 8828:2011
Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN 9334:2012
Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCVN 9335:2012
Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
TCVN 9338:2012
Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCVN 9340:2012
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 9341:2012
Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9342:2012
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9343:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 9344:2012
Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCVN 9345:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCVN 9348:2012
Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
TCVN 9380:2012
Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo
TCVN 9382:2012
Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCVN 9384:2012
Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.
TCVN 9390:2012
Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
TCVN 9391:2012
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 9392:2012
Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang
TCVN 9489: 2012
(ASTM C 1383-04)
Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập
TCXD 199:1997
Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.
TCXDVN 239:2006
Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình
Bê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trước
TCVN 4452:1987
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9347:2012
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt
TCVN 9376:2012
Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
TCVN 9114:2012
Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
TCVN 9115:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9116:2012
Cống hộp bê tông cốt thép
Kết cấu thép
TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)
Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
TCVN 5017-2:2010
(ISO 857-2:1998)
Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
TCVN 8789:2011
Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8790:2011
Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu
TCVN 9276:2012
Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công
Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng
TCVN 4085:1985
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 4459:1987
Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
TCXDVN 336:2005
Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Công tác hoàn thiện
TCVN 4516:1988
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 5674:1992
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
TCVN 7505:2005
Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt
TCVN 7955:2008
Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 8264:2009
Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9377-1:2012
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9377-2:2012
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
TCVN 9377-3:2012
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
Hệ thống cấp thoát nước
TCVN 4519:1988
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 5576:1991
Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật
TCVN 6250:1997
Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.
TCXD 76:1979
Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước
Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt
TCVN 3624:1981
Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
TCVN 7997:2009
Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt
TCVN 9208:2012
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
TCVN 9358:2012
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
TCVN 9385:2012
Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCXD 232:1999
Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.
TCXDVN 253:2001
Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung
TCXDVN 263:2002
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.
TCXDVN 387:2006
Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
Hệ thống phòng cháy chữa cháy
TCVN 6305-1:2007
(ISO 06182-1:2004)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler
TCVN 6305-2:2007
(ISO 06182-2:2005)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
TCVN 6305-3:2007
(ISO 06182-3:2005)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô
TCVN 6305-4:1997
(ISO 6182-4:1993)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
TCVN 6305-5:2009
(ISO 6182-5:2006)
Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.
TCVN 6305-6:2013
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều
TCVN 6305-8:2013
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước
TCVN 6305-9:2013
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
TCVN 6305-10:2013
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà
TCVN 6305-12:2013
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
TCVN 9311-1:2012
(ISO 834-1:1999)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1 : Yêu cầu chung
TCVN 9311-3:2012
(ISO/TR 834-3:1994)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
TCVN 9311-4:2012
(ISO 834-4:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
TCVN 9311-5:2012
(ISO 834-5:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
TCVN 9311-6:2012
(ISO 834-6: 2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm
TCVN 9311-7:2012
(ISO 834-7:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột
TCVN 9311-8 : 2012
(ISO 834-8:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
TCVN 9383:2012
Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy
Lắp đặt thang máy & thang cuốn
TCVN 5866:1995
Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí
TCVN 5867:2009
Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn
TCVN 6395:2008
Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6396-2:2009
(EN 81-2:1998)
Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6396-3:2010
(EN 81-3:2000)
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực
TCVN 6396-28:2013
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
TCVN 6396-58:2010
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;
TCVN 6396-70:2013
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật
TCVN 6396-71:2013
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng
TCVN 6396-72:2010
(EN 81-72:2003)
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy
TCVN 6396-73:2010
(EN 81-73:2005)
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy
TCVN 6396-80:2013
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
TCVN 6397:2010
Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCVN 6904:2001
Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6905:2001
Thang máy thuỷ lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6906:2001
Thang cuốn và băng chở người. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCVN 7168-1:2007
(ISO/TR 11071-1:2004)
So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện.
TCVN 7628-1:2007
(ISO 4190-1:1999)
Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI
TCVN 7628-2:2007
(ISO 4190-2:2001)
Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV
TCVN 7628-3:2007
(ISO 4190-3:1982)
Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V
TCVN 7628-5:2007
(ISO 4190-5:2006)
Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng.
TCVN 7628-6:2007
(ISO 4190-6:1984)
Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn.
TCVN 8040:2009
(ISO 7465:2007)
Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T
Phòng chống mối & bảo trì công trình
TCVN 7958:2008
Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.
TCVN 8268:2009
Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng
Công trình giao thông
TCVN 4528:1988
Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 8774:2012
An toàn thi công cầu
TCVN 8809:2011
Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 8819:2011
Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
TCVN 8857:2011
Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – Vật liệu, thi công và nghiệm thu
TCVN 8858:2011
Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
TCVN 8859:2011
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
TCVN 8861:2011
Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
TCVN 8863:2011
Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 8864:2011
Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét
TCVN 8865:2011
Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
TCVN 8866:2011
Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm
TCVN 8867:2011
Áo đường mềm – Xác định mođun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkeman
TCVN 8870:2011
Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
TCVN 9436:2012
Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu
TCVN 9504:2012
Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu
TCVN 9505:2012
Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu
Công trình biển cố định
TCVN 6170-11: 2002
Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 11: Chế tạo
TCVN 6170-12: 2002
Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp
TCVN 6171:2005
Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp
Chống ăn mòn kết cấu
TCVN 9346:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép . Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
Đường ống dẫn dầu
TCVN 4606:1988
Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT
TCVN 5639:1991
Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9358:2012
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp . Yêu cầu chung
TCXD 180:1996
Máy nghiền nhiên liệu. Sai số lắp đặt
TCXD 181:1996
Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt
TCXD 182:1996
Máy nén khí. Sai số lắp đặt
TCXD 183:1996
Máy bơm. Sai số lắp đặt
TCXD 184:1996
Máy quạt. Sai số lắp đặt
TCXD 185:1996
Máy nghiền bi. Sai số lắp đặt
TCXD 186:1996
Lò nung clanh ke kiểu quay. Sai số lắp đặt
TCXD 187:1996
Khớp nối trục. Sai số lắp đặt
TCXD 207:1998
Bộ lọc bụi tĩnh điện. Sai số lắp đặt
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
Quy định chung
TCVN 2288:1978
Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
TCVN 2292:1978
Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 2293:1978
Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3146:1986
Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3147:1990
Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung
TCVN 3153:1979
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 3254:1989
An toàn cháy. Yêu cầu chung
TCVN 3255:1986
An toàn nổ. Yêu cầu chung.
TCVN 3288:1979
Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4431:1987
Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
TCVN 4879:1989
Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
TCVN 5308:1991
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCVN 5587:2008
Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
TCVN 8084:2009
Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
TCXD 66:1991
Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn.
TCXDVN 296.2004
Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn
Sử dụng thiết bị nâng chuyển
TCVN 4244:2005
Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
TCVN 3148:1979
Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4755:1989
Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.
TCVN 5179:1990
Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn
TCVN 5180:1990
Palăng điện- Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 5206:1990
Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng.
TCVN 5207:1990
Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn
TCVN 5209:1990
Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997)
Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung.
TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005)
Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp
TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007)
Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần
Sử dụng dụng cụ điện cầm tay
TCVN 3152:1979
Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn
TCVN 7996-1:2009
(IEC 60745-1:2006)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 7996-2-1: 2009 (IEC 60745-2-1:2008)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
TCVN 7996-2-2: 2009 (IEC 60745-2-12:2008)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập
TCVN 7996-2-5:2009
(IEC 60745-2-14:2006)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa
TCVN 7996-2-6:2011
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy
TCVN 7996-2-7:2011
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy
TCVN 7996-2-11:2011
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)
TCVN 7996-2-12: 2009 (IEC 60745-2-2:2008)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
TCVN 7996-2-13:2011
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích
TCVN 7996-2-14: 2009 (IEC 60745-2-5:2006)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào
TCVN 7996-2-19:2011)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi
TCVN 7996-2-20:2011
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng
TCVN 7996-2-21:2011
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước
Ghi chú: Các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:
TCVN 2287:1978
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản
TCVN 2291:1978
Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại
TCVN 3259:1992
Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn
TCVN 3620:1992
Máy điện quay. Yêu cầu an toàn
TCVN 4086:1985
An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung
TCVN 5556:1991
Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật
TCVN 5586:1991
Găng cách điện
TCVN 5587:1991
Sào cách điện
TCVN 5588:1991
Ủng cách điện
TCVN 5589:1991
Thảm cách điện
TCVN 5744:1993
Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 5862:1995
Thiết bị nâng. Phân loại theo chế độ làm việc
TCVN 5863:1995
Thiết bị nâng. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 5864:1995
Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn
TCXD 79:1980
Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng
TCXD 147:1986
Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXD 149:1986
Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn
TCXD 159:1986
Trát đá trang trí. Thi công và nghiệm thu
TCXD 163:1987
Nhà nâng sàn – Thi công và nghiệm thu
TCXD 166 : 1989
Giàn giáo xây dựng
TCXD 193:1996
Dung sai trong xây dựng công trình – Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình
TCXD 200:1997
Nhà cao tầng – Kỹ thuật về bê tông bơm
TCXD 201:1997
Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo
TCXD 202:1997
Nhà cao tầng – Thi công phần thân
TCXD 203:1997
Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
TCXD 206:1998
Cọc khoan nhồi – Yêu cầu về chất lượng thi công
TCXD 210:1998
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình – Vị trí các điểm đo
TCXD 211:1998
Dung sai trong xây dựng công trình – Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCXD 227:1999
Cốt thép trong bê tông – Hàn hồ quang
TCXD 230 : 1998
Nền nhà chống nồm – Tiêu chuẩn thiết kế thi công
TCXD 234:1999
Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối – Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu
TCXD 245:2000
Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
TCXD 247:2001
Dung sai trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng
TCXD 252:2001
Xây dựng công trình- Dung sai- Cách thể hiện chính xác kích thước- Nguyên tắc và thuật ngữ
TCXD 254:2001
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN 46:2007
Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCXDVN 162:2004
Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCXDVN 263:2002
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
TCXDVN 267:2002
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCXDVN 271:2002
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học
TCXDVN 273:2002
Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật
TCXDVN 286:2003
Đóng và ép cọc – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN 290:2002
Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.
TCXDVN 294:2003
Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
TCXDVN 303:2004
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCXDVN 303:2006
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng; Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
TCXDVN 305:2004
Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN 309:2004
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
TCXDVN 313:2004
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCXDVN 314:2005
Hàn kim loại – Thuật ngữ và định nghĩa
TCXDVN 318:2004
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì
TCXDVN 319:2004
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
TCXDVN 322:2004
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCXDVN 326:2004
Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
TCXDVN 327:2004
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
TCXDVN 334:2005
Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp
TCXDVN 342:2005
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 1 : Yêu cầu chung
TCXDVN 343:2005
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
TCXDVN 344:2005
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
TCXDVN 345:2005
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
TCXDVN 346:2005
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm
TCXDVN 347:2005
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
– Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột
TCXDVN 348:2005
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
TCXDVN 351:2005
Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình
TCXDVN 357:2005
Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCXDVN 363:2006
Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCXDVN 364:2006
Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
TCXDVN 371:2006
Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
TCXDVN 374:2006
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCXDVN 376:2006
Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCXDVN 386:2007
Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy
TCXDVN 390:2007
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN 391:2007
Bê tông – Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
TCXDVN 389:2007
Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu
TCXDVN 392:2007
Cống hộp BTCT đúc sẵn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử