Link đồ án đầy đủ bản vẽ và thuyết minh: ( pass: thietkeduong.com )

Link download tại đây

Tìm hiểu thêm các phần mềm xây dựng: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung