Đây là dự án Revit hoàn chỉnh của một bạn chia sẽ, thấy hay nên chia sẽ với mọi người.

unnamed-2unnamed-1

File tải 


Nguồn: revit.vn

Bạn hoàn toàn có thể thiết kế dự án như trên sau  khi tham gia khóa học Revit: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit