Bao gồm nhiều dạng bài tập Cad 3D cho các bạn thực hành.

Link tải: File bài tập CAD 3D tổng hợp