Kết quả hình ảnh cho enscape revit la gi

Link tải: enscape.rar

Pass: daphongxhome

Link dự Phòng: enscape.rar

Hướng dẫn cài:

1. Cài 1 trong 2 bản .
2. Chọn file dll tương ứng bản đó . sửa tên thành Enscape.Common.dll
3. Copy đè trong thư mục Enscape/Bin64
4. Chạy file reg (reset trial ) . Và tận hưởng.
Lưu ý . Tắt SU trước khi cài. Chỉ dùng cho VGA Nvida – AMD firepro . SU17 18 .Sau dùng vẫn hiện bảng nhưng ấn Continue Eva dùng bt.

Nguồn: internet