Bao gồm 2 file hatch.pat và hatch patterns.

Hướng dẫn :  file pat bên cad thì cứ scale lại 0.01, file revit thì cứ thế xài

Link tải: File Hatch cho Revit

thu-vien-revit