HỌC REVIT MỘT CÁCH BÀI BẢN VÀ KHOA HỌC TẠI ĐÂY

Elsoft sưu tầm được một nhà 2 tầng Vẽ đẹp và render đẹp, nay chia sẽ cho các bạn, Trong biệt thự này bạn tìm thấy những gì?

Một số hình ảnh Revit của biệt thự

revit nhà 2 tầng

File của: M.Mohamed Noor

File down revit ở đây