Trong hình ảnh có thể có: nhà, thực vật, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: nhà, ô tô và ngoài trời

Dựng Và Render By Tiến

Link tải: tại đây