Photoshop cũng góp phần không nhỏ trong việc tinh chỉnh hình ảnh và làm rõ ràng hơn bản vẽ khô khan. Tìm hiểu về PTS : https://www.elsoft.vn/do-hoa-ung-dung/photoshop

Thêm nhiều thư viện khác về xây dựng : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung