Đây là file của bạn Lưu Trí Thắng

Link download tại đây

Học Revit theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/revit