Tổng hợp 142 Maping về sỏi, cát. Texture dành cho 3Dsmax + Vray
texture gravel chất lượng cao, texture maping 3dsmax


1 link download: Gravel Texture

Nguồn: 3dsmax.vn